alb mk

За насЗа Компанијата

 

Мелницата АДЕ ОПАЕ од село Опае, КУМАНОВО на пазарот постои уште од 1994 година. Располага со современа технологија за мелење на жито и произведува брашно со премиум квалитет. АДЕ ОПАЕ на пазарот е присутна со производство на производите: брашното ТИП 400, ЕКСТРА БРАШНОТО,брашно ТИП 500 и СТОЧНИ ТРИЦИ. Со високиот квалитет на готовите производи како и деловната комуникација на житопроизводителите и потрошувачите на мелничките производи, АДЕ ОПАЕ ги задоволува сите стандарди за чување на житото во силосите. Мелницата АДЕ ОПАЕ има изградено современ производствен погон со што ги задоволува сите стандарди за чување на жито во силоси.Располата со современа механизација за изведување на работите во силосите и пошироко. АДЕ ОПАЕ располага со автоматизирана мелница и оддел за пакување на производот. За големите потрошувачи АДЕ ОПАЕ врши бесплатен транспорт до нарачателот.

adeopae